Yukarı Çık
Etkinlik Formu

İyi ki Üsküdar Var | Gerçek Sosyal Belediyecilik: Üsküdar Belediyesi


GERÇEK SOSYAL BELEDİYECİLİK: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ


Sosyal devlet anlayışının yerel yönetim düzeyindeki bir tür izdüşümü olan “sosyal belediyecilik”, sunduğu sosyal nitelikli mal ve hizmetlerle yerel halka daha iyi bir yaşam standardı yaratmayı hedefleyen ve onların bütçesine sosyal adalet sağlayıcı biçimde katkı yapan belediyeciliği ifade eden bir kavram.


Yaşama geçirdiği proje ve yatırımlarla sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de sosyal belediyecilik anlamında rol modelliği üstlenen Üsküdar Belediyesi, geliştirdiği sosyal politikalar ve uygulamalarla bir yandan kent halkının refah, huzur ve mutluluğunu artırarak sosyal barışı ve dengeyi sağlamakta, öte yandan yerel düzlemde sosyal kalkınmayı gerçekleştirmekte.


Sunduğu sosyal belediyecilik ile Üsküdar Belediyesi bir yandan yerel kalkınma, istihdamı artırma ve girişimcilik politikaları ile işsizlikle mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmet alanlarında da artan bir işlev üstleniyor. Toplumsal refahı yakalamış̧ bir Üsküdar’a ulaşmak, ihtiyaç sahibi insan kalmayıncaya kadar ilçe sınırları içerisinde yoksulluk ve sosyal yetersizliği ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Üsküdar Belediyesi, sadece Üsküdar’da değil tüm Türkiye çapında, yapmış̧ olduğu hizmetlerle kendini kanıtladı.


Uluslararası kalite standartlarını karşılayan belediyecilik hizmetleri sunan Üsküdar Belediyesi’nde esas olan tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanılması, doğal, tarihi, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması. Üsküdarlıların aktif katılımıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma sağlamaya ayrıca önem veriliyor. Özellikle çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme kültürü Üsküdar için oldukça hassas ve öncelikli bir konu. Benzer şekilde adalet, dürüst bir yönetim anlayışı, insanı odağına alan yenilikçi hizmet anlayışı da Üsküdar Belediyesi’nin temel değerleri arasında yer alıyor.


İlgili Sayfalar